Dịch vụ

GAMA VIỆT NAM luôn hướng đến mục tiêu cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm thang máy có chất lượng tốt nhất.

 

TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ DỊCH VỤ
Trung tâm dịch vụ Tokyo:1-5-5 Iwanmoto-cho, Chioda- Ku, Tokyo101-0032
Điện thoại: 03-3861-3777
Trung tâm dịch vụ Hokkaido: Kita2 Nishi 6, Kita-Ku, Sappro,060-0806
Điện thoại: 011-736-9155
Trung tâm dịch vụ Tohoku:1-3-22 Kawara-cho, Wakabayashi-Ku, Sendai,984-0816
Điện thoại:022-211-6919
Trung tâm dịch vụ Nagoya:2-13-1 Meieki-Minami, Nakamura-Ku, Nagoya,450-0003
Điện thoại: 052-582-9201
Trung tâm dịch vụ Osaka: 1-15-26 Edobori, Nishi- Ku, Osaka, 550-0002
Điện thoại:06-6443-3287
Trung tâm dịch vụ Kyushu:2-9-38, Enada, Hakata- Ku, Fukuoka, 812-0004
Điện thoại:092-431-2704
 
Tại Việt Nam:
Gama Việt Nam  là đối tác chính thức được Nippon Nhật Bản uỷ quyền phân phối sản phẩm thang máy Nippon tại thị trường Việt Nam.
Gama Việt Nam hiện là đại diện Nippon Nhật Bản trong việc cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì thang máy Nippon tại thị trường Việt Nam
(Giấy uỷ Quyền Số 16 /NIPPON – GAMA ngày 16 tháng 01 năm 2008)
(Thông báo xuất xứ NIPPON EX cho thị trường Việt Nam ngày 13 tháng 5 năm 2009 của NIPPON MELTEC CORPORATION )